تله بخار بایمتالیک

بازدید : 255   |      

تله بخار نوعی شیر است که به صورت خودکار میعانات موجود در محفظه بخار را تخلیه نموده در حالی که جلوی عبور بخار را گرفته و یا آن را با میزان معینی عبور می دهد. اغلب تله بخارها ضمن جلوگیری از عبور بخار اجاز عبور سایر گازهای غیر قابل میعان را می دهند. استفاده از تله بخار جهت حذف میعانات از یک سیستم بخار برای بهبود کارایی تجهیزات و امنیت فرآیند امری ضروری می باشد.

تله بخار بایمتالیک

تله بخار نوعی شیر است که به صورت خودکار میعانات موجود در محفظه بخار را تخلیه نموده در حالی که جلوی عبور بخار را گرفته و یا آن را با میزان معینی عبور می دهد. اغلب تله بخارها ضمن جلوگیری از عبور بخار اجاز عبور سایر گازهای غیر قابل میعان را می دهند. استفاده از تله بخار جهت حذف میعانات از یک سیستم بخار برای بهبود کارایی تجهیزات و امنیت فرآیند امری ضروری می باشد.

تله بخار بایمتالیک نوعی تله بخار حرارتی یا ترمواستاتیک است. بدین معنی که این تله بر اساس تغییرات درجه حرارت آب میعان شده عمل نموده و با داشتن یک دریچه ترمواستاتیک جهت تخلیه هوا به راحتی آن را از سیستم خارج می نماید

مکانیزم تله بخار بایمتالیک

اساس کار این تله بخار بر بالانس نمودن و ایجاد تعادل بین نیروی ایجاد شده در اثر فشار بخار و نیروی حاصل از المان بایمتال می باشد. المان های بایمتال قطعاتی هستند که از اتصال تو فلز با دو جنس و ضریب انبساط حرارتی متفاوت به وجود می آیند. این جنس و ضریب انبساط حرارتی متفاوت باعث می شود که المان بایمتال در اثر حرارت دچار خمیدگی شود. هرچه اختلاف ضرایب حرارتی بیشتر بوده این خمیدگی نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

نله بخار بایمتالبک -استیم تراپ

نحوه عملکرد تله بخار بایمتالیک بدین صورت است که در ابتدا هوا و آب مقطر سرد وارد تله شده بخار می شوند که در این حالت راه خروجی باز بوده و تخلیه صورت می گیرد. با افزایش بخار در محیط سیستم المان های بایمتال گرم شده و کم کم خم می شوند تا جایی که دمای محیط به درجه حرارت بخار اشباع رسیده و المان ها در حداکثر خمش قرار گیرند. دریچه شیر تخلیه با اتصال به المان بایمتال به هنگامی که المان ها دچار خمش شوند کشیده شده و بالا می آیند تا راه خروجی را مسدود کنند. با افزایش میعانات سرد درون تله درجه حرارت به مرور کاهش یافته با بازگشت بایمتال ها به حالت اولیه شیر تخلیه مجددا باز خواهد شد.

موارد استفاده از تله بخار بایمتالیک

این تله ها کوچک و سبک بوده و قابلیت حمل با دست را دارند و نیز می توان از آن ها در فشار های کاری مختلف استفاده نمود. خصوصیت بارز این نوع تله بخار مقاومت در برابر ضربه قوچ می باشد بنابراین در مواردی که مقاومت در برابر این اثر دارای اولویت باشد باید از تله بخار بایمتالیک استفاده نمود. از این تله بیشتر در موراد زیر استفاده می شود:

 1. کویل های حرارتی
 2. ردیاب های بخار
 3. شیر های Drip leg
 4. خشک کن ها
 5. پرس ها
 6. جلیقه های بخار
 7. بخار فوق اشباع

مزایا

 1. کوچک و سبک
 2. قابلیت تخیله مقادیر زیاد آب
 3. تخلیه کامل در هنگام راه اندازی
 4. مقاوم در برابر ضربه قوچ
 5. مقاوم در برابر یخ زدگی
 6. مقاوم در برابر خورندگی، فشار بخار بالا و بخار خشک
 7. قابلیت طراحی برای فشار های عملیاتی مختلف

محدودیت ها

 1. برای تخلیه نیاز است تا دمای آب به میزانی کافی از بخار کمتر باشد و در نیجه ممکن است آب در مسیر باقی بماند.
 2. عدم واکنش سریع به تغییرات دما و فشار