صنایع نیروگاهی

شرکت کارا صنعت تدبیر پایا وکیوم سیستم‌های کارآمد با بهره‌وری بالا را جهت استفاده در صنایع نیروگاهی عرضه می‌نماید. این وکیوم سیستم‌ها می‌توانند موجب بهبود نرخ حرارتی نیروگاه‌ها گردیده و راه حل‌های اقتصادی برای الزامات زیست محیطی ارائه نمایند.

کندانسورها و اجکتورهای وکیوم بخار و مایع کاراجت از جمله تجهیزات نصب شده در نیروگاه‌های بخار می‌باشند. در طول دهه‌های گذشته توسعه‌های نوآورانه و بروزآوری‌های مستمر نتایج آن به کاهش مصرف انرژی از طریق بهبود بازیابی حرارت در نیروگاه‌ها گردیده است.

صنایع نیروگاهی

از جمله مهمترین صنایعی که نیاز به محصولات این شرکت مانند خروجی کندانسورها، گاز زدایی زمین گرمایی، تخلیه اولیه کندانسور(هاگینگ)، انتقال خاکستر بادی، جداسازی گوگرد تشکیل شده طی احتراق زغال، خروجی گلند توربین‌ها و هوازدای تحت خلاء دارند؛ شامل تولید انرژی از پسماند (شامل تولید انرژی از متان مدفن)، نیروگاه‌های هسته‌ای، نیروگاه‌های زمین گرمایی و نیروگاه‌های سیکل ترکیبی می‌شوند.