سایلنسر

بازدید : 1042   |      

صوت جزو صورت‌هاي انرژي مكانيكي می‌باشد. مشخصه‌هاي اصلي صوت، اول شدت يا قدرت آن مي‌باشد كه با واحد دسي بل (db) اندازه‌گيري و نمايش داده مي‌شود و ديگر فركانس يا طول موج صوت مي‌باشد و به مفهوم تعداد نوسان يك موج صوت در هر ثانيه بوده و واحد اندازه‌گيري آن هرتز (Hz) است.
گوش انسان قادر به شنيدن امواج صوت در محدوده 20 (Hz) تا Hz) 20000) بوده ضمن آنكه توانايي انسان برای تحمل شدت صوت نيز محدود بوده و شدت بيشتر از 70 db براي شنوايي انسان مضر مي‌باشد. به همين علت مواردي که شدت صوت توليدي بيش از محدوده مجاز باشد، (مانند بخار خروجي شير اطمينان يك ديگ بخار که شدتي حدود db 155 دارد)، بايستي ميزان آن را تا حد مجاز کاهش داد.
سايلنسر تجهيزی است که انرژي صوت در آنها مستهلک شده و قدرت آن تا ميزان لازم، كاهش مي‌يابد و بر حسب كاربرد، انواع مختلفي دارد.

سایلنسرهای کاراجت

سایلنسر چیست؟

صوت جزو صورت‌های انرژی مكانيكی می‌باشد. مشخصه‌های اصلی صوت، اول شدت يا قدرت آن می‌باشد كه با واحد دسی‌بل اندازه‌گيری و نمايش داده می‌شود و ديگر فركانس يا طول موج صوت می‌باشد و به مفهوم تعداد نوسان يك موج صوت در هر ثانيه بوده و واحد اندازه‌گيری آن هرتز (Hz) می‌باشد.
گوش انسان قادر به شنيدن امواج صوت در محدوده 20 تا 20000 هرتز است، ضمن آنكه توانايی انسان برای تحمل شدت صوت نيز محدود بوده و شدت بيشتر از 70 دسی‌بل برای شنوايی انسان مضر می‌باشد. به همين علت موارد‌ی که شدت صوت توليدی بيش از محدوده مجاز باشد، (مانند بخار خروجی شير اطمينان يك ديگ بخار که شدتی حدود 155 دسی‌بل دارد)، بايستی ميزان آن را تا حد مجاز کاهش داد.

جريان گاز پس از ورود به سايلنسر ابتدا از ديفيوزر عبور می‌نمايد. وظيفه ديفيوزر افزايش فركانس، جهت ايجاد قابليت جذب و كاهش فشار جريان جهت جلوگيری از آسيب ديدن قسمت های داخلی سايلنسر می‌باشد . جريان پس از خروج از ديفيوزر وارد محفظه اطراف و سپس، لايه‌های جاذب صوت شده تا در خروجی به شدت صوت مطلوب دست يابد ضمن آنكه در اين مسير بايستی افت فشار مقدار مشخصی باشد.

سایلنسر کاراجت

 انواع سایلنسر

براساس منبع صوت، فشار بخار، دما و سرعت جریان نوع خاصی از سایلنسر می بایست مورد استفاده قرار گیرد. این تجهیزات ممکن است در هر یک از سه حالت زیر عمل کنند: سر و صدا را در منبع تولید خفه کنند، سر و صدایی را که قبلا تولید شده است را کاهش دهند، و یا ممکن است سر و صدا را انتقال و از مناطق حساس دور کنند. سایلنسرهای کاراجت دارای مکانیسم absorptive-diffusive برای کاهش میزان صوت است که در هر دو کاربرد خطی و ونت قابل استفاده می‌باشند.

سایلنسر به دو صورت سایلنسر خطی و سایلنسر ونت مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حالت ونت گاز یا بخار بعد از عبور از سایلنسر مستقیما وارد اتمسفر می شود ولی در حالت خطی سایلنسر در مسیر خط لوله قرار می گیرد. در هر دو حالت به صورت افقی و عمودی قابل استفاده است.

سایلنسر کاراجت

اجزاء اصلی سايلنسر:

- ديفيوزر
- محفظه انبساط
- لايه‌های جاذب صوت

___________________________________________________________________________________________________________

کاتالوگ اجکتورهای شرکت کاراجت را می توانید از لینک زیر دانلود کنید.

سایلنسر

همچنین شما می‌توانید با تکمیل فرم ثبت سفارش سایلنسر شرکت کاراجت و ارسال آن به ایمیل  commercial@karajet.com جهت ثبت سفارش انواع اجکتور اقدام نمایید.