تله بخار سطل معکوس

بازدید : 887   |      

تله بخار سطل معکوس چیست ؟
در این نوع از تله بخار،اوریفیس با استفاده از یک شیر کوچک مخروطی یا ساچمه ای بسته می ­شود. این مخروط یا ساچمه بر روی یک اهرم یا دستک قرار دارد و این دستک با کمک اختلاف دانسیته ­ی بین بخار و آب بالا و پایین می ­شود.
پیشنهاد می کنیم برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تله بخار مکانیکی ، قسمت توضیحات بیشتر را مطالعه کنید.

تله بخار سطل معکوس یا Inverted bucket Steam Trap چیست ؟ 

تله بخار سطل معکوس نمونه ایی از تله بخار مکانیکی است که در این نوع از تله بخار،اوریفیس با استفاده از یک شیر کوچک مخروطی یا ساچمه ای بسته می ­شود. این مخروط یا ساچمه بر روی یک اهرم یا دستک قرار دارد و این دستک با کمک اختلاف دانسیته ­ی بین بخار و آب بالا و پایین می ­شود. زمانی که در مخزن تله بخار آب داریم، دستک بالا رفته و شیر باز می ­شود و در نتیجه کندانس بیرون می ­رود. و زمانی که کندانس نداریم دستک پایین آمده و شیر بسته می ­شود.

نمونه ایی از تله بخار مکانیکی شرکت کارا صنعت تدبیر پایا را مشاهده می کنید. 

تله بخار-تله بخار مکانیکی-رکت کارا صنعت تدبیر پایا

الف) تله بخارمکانیکی با توپ شناور: 

عملکرد تله بخار مکانیکی به این صورت است که  بایین  تله بخار دارای یک توپ شناور بوده و همراه با اهرم و پین متصل به آن از جمع شدن آب مقطر در سیستم بخار جلوگیری می شود.  یعنی با افزایش ارتفاع آب مقطر توپی و در نتیجه پین بلند شده ، راه خروجی بار می گردد. در ضمن برای خروج هوا و دیگر گاز های غیر قابل تراکم در این نوع شیر ها یک دریچه خروج هوای ترمو استاتیکی تعبیه می گردد. اما تله بخار مکانیکی چگونه عمل  می کند ؟ 

در ابتدای کار شناور پایین و پین در داخل seat قرار دارد و راه خروجی بسته می باشد. در این حالت دریچه خروج هوای ترمو ستاتیکی با وجود محیط سرد باز بوده و تخلیه هوا به راحتی صورت می گیرد.بعد از گرم تر شدن سیستم و رسیدن دمای محیط به نزدیک دمای بخار اشباع دریچه ترموستاتیکی عمل نموده و راه خروج هوا را می بندد و با گذشت زمان وایجاد آب مقطر در سیستم،سطح آب مقطر بالا آمده و باعث خارج شدن پین از داخل seat  می شود.و در نتیجه آب مقطر خارج می گردد. و سیکل دوباره تکرار می گردد.

تله بخار-تله بخار مکانیکی-شرکت کارا صنعت تدبیر پایا

مزایای تله بخار مکانیکی با توپ شناور :

اما چرا باید از تله بخار مکانیکی با توپ شناور استفاده کرد؟ در واقع در مورد تله بخار مکانیکی می توان گفت : 

- هنگام استفاده از این تله بخار،دما تاثیری در بالا آمدن یا پایین آمدن شناور ندارد. بنابراین می توان آب مقطر در دمای اسباع خارج نمود . 

-از آنجا که این نوع تله بخاردارای مزیت تخلیه دائم می باشد، به تغییر حجم آب مقطر به خوبی عکس العمل نشان می دهد و  ظرفیت تخلیه زیادی می تواند داشته باشد. 

 معایب تله بخار مکانیکی با توپ شناور: 

اما همیشه استفاده از تله بخار مکانیکی با توپ شناور به صرفه نیست و گاهی اوقات  به ضرر سیستم بخار است. برای مثال : 

-هنگامی که تله بخار خالی باشد ضربه قوچ می تواند به سیستم آسیب برساند.

-چون کار کرد شناور براساس خط آب مقطر می باشد، بایستی تله بخار به صورت شاقول نصب گردد. 

-به دلیل عدم وجود صافی باعث ورود ذرات ریز به سیستم بخار شده و منجر به آسیب به تله بخار و سیستم می شود . 

-از آنجا که همیشه مقداری آب مقطر در تله بخار وجود دارد،در مکان های محیط باز و سرد حالت یخ زدگی به وجود می آید و در نتیجه تله بخار آسیب می بیند . 

ب) تله بخار مکانیکی سطلی :

 در تله بخار مکانیکی سطلی به جای استفاده از یک توپ به عنوان جسم شناور از یک سطل فلزی استفاده می شود . این تله بخار در هنگام پایین بودن سطل، راه خروج تله بخار باز است. در تله بخار مکانیکی نوع سطلی راه ورود در زیر سطل می باشد و به دلیل اینکه چگالی بخارآب مقطر کمتر است ، در نتیجه حضور بخار سطل را بالا برده و  وقتی بخار تبدیل به مایع شد سطل پایین آمده و اجازه خروج آب مقطر را می دهد. در این نوع تله بخار برای خروج هوا در بالای سطل یک حفره کوچیک ایجاد می شود . 

انواع تله بخار-تله بخار مکانیکی شرکت کارا صنعت تدبیر پایا