تله بخار سطل معکوس

بازدید : 1393   |      

تله بخار سطل معکوس چیست ؟
در این نوع از تله بخار،اوریفیس با استفاده از یک شیر کوچک مخروطی یا ساچمه ای بسته می ­شود. این مخروط یا ساچمه بر روی یک اهرم یا دستک قرار دارد و این دستک با کمک اختلاف دانسیته ­ی بین بخار و آب بالا و پایین می ­شود.
پیشنهاد می کنیم برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تله بخار مکانیکی ، قسمت توضیحات بیشتر را مطالعه کنید.

تله بخار سطل معکوس یا Inverted bucket Steam Trap چیست ؟ 

تله بخار سطل معکوس نمونه ایی از تله بخار مکانیکی است که در این نوع از تله بخار،اوریفیس با استفاده از یک شیر کوچک مخروطی یا ساچمه ای بسته می ­شود. این مخروط یا ساچمه بر روی یک اهرم یا دستک قرار دارد و این دستک با کمک اختلاف دانسیته ­ی بین بخار و آب بالا و پایین می ­شود. زمانی که در مخزن تله بخار آب داریم، دستک بالا رفته و شیر باز می ­شود و در نتیجه کندانس بیرون می ­رود. و زمانی که کندانس نداریم دستک پایین آمده و شیر بسته می ­شود.

 

 تله بخار مکانیکی سطلی :

 در تله بخار مکانیکی سطلی به جای استفاده از یک توپ به عنوان جسم شناور از یک سطل فلزی استفاده می شود . این تله بخار در هنگام پایین بودن سطل، راه خروج تله بخار باز است. در تله بخار مکانیکی نوع سطلی راه ورود در زیر سطل می باشد و به دلیل اینکه چگالی بخارآب مقطر کمتر است ، در نتیجه حضور بخار سطل را بالا برده و  وقتی بخار تبدیل به مایع شد سطل پایین آمده و اجازه خروج آب مقطر را می دهد. در این نوع تله بخار برای خروج هوا در بالای سطل یک حفره کوچیک ایجاد می شود . 

 در جداول زیر نمونه از خواص و ویژگی های تله بخار سطل معکوس شرکت کاراجت را مشاهده می کنید

 تله بخار سطل معکوس

تله بخار سطل معکوس -کاراجت

شما می توانید با  دانلود کاتالوگ تله بخار سطال معکوس شرکت کاراجت،اطلاعات مفید و جامع تری نسبت به این تله بخار کسب کنید و با آگاهی بیشتر در حوزه خصوصیات عملیاتی آنها، این تجهیزات را کامل تر بشناسید.

دانلود کاتالوگ تله بخار سطل معکوس (Invert Bucket) کاراجت