اسنوبر-snubber

بازدید : 2760   |      

اسنابر هیدرولیکی تجهیزی است که به عنوان تکیه گاه مانع از وارد شدن آسیب به پایپینگ یا سایر اجزای متصل به آن می شود. تکان های نامطلوب سیستم پایپینگ می تواند منشاء متفاوتی داشته باشد از جمله منشاء داخلی برای مثال: روشن خاموش کردن سیستم، تاثیرات فشار ناشی از ملکرد ولو، ضربه قوچ، انفجار یا عملکرد بد بویلر، پارگی لوله یا منشاء خارجی مانند نیروی باد یا زمین لرزه یا انفجار. اسنابر هیدرولیک، با استفاده از لزجت و قابلیت تراکم سیال درون آن، ضربات وارده را میرا می کند. در یک حرکت دینامیکی شدید، اسنابر به سرعت تبدیل به یک اتصال صلب و ثابت می شود و کمک می کند تا انرژی دینامیکی ناشی از جابجایی ناخواسته فورا به تکیه گاه منتقل و به شکلی امن محو شود.

با مطالعه توضیحات بیشتر ، این تجهیز را کامل بشناسید .

اسنوبر چیست؟ 

اسنابر هیدرولیک از دو سیلندر اصلی روغن تشکیل شده است و یک سیستم هیدرولیکی بسته است. در هر سیلندر یک پیستون وجود دارد. همچنین سه عدد ولو اتوماتیک کنترل دبی در آن بکار رفته است. تمام اجزا بدون جوش به هم متصل هستند و برای اتصال آنها از پیچ و با دقت تلرانسی بالا استفاده می شود . 

اسنابر یا شوک ابزوربر ابزاری است که از خطوط لوله در برابر لزرش ها و تکان های نامطلوب ناشی از روشن خاموش کردن سیستم، تاثیرات فشار ناشی از عملکرد ولو، ضربه قوچ، انفجار یا عملکرد بد بویلر، پارگی لوله یا منشاء خارجی مانند نیروی باد یا زمین لرزه محافظت می کند.

ساختار اسنابر به گونه ای طراحی شده است که با استفاده از لزجت و قابلیت تراکم سیال درون آن ضربات وارده را میرا می کند و اجازه حرکات خفیف ناشی از تغییرات دمایی فرآیند را به خط لوله می دهد اما در یک حرکت دینامیکی شدید، اسنابر به سرعت تبدیل به یک اتصال صلب و ثابت می شود و کمک میکند تا انرژی دینامیکی ناشی از جابجایی ناخواسته فورا به تکیه گاه منتقل و به شکلی امن محو شود. نکته قابل توجه این است که این تجهیزات جلوی تغییرات ناگهانی ایجاد شده را می گیرند و نباید به عنوان نگه دارنده وزن خطوط لوله مورد استفاده قرار بگیرند.

مکانیزم اسنابر (شوک ابزوربر) چگونه است؟ 

اسنابر ها نوعی لرزه گیر هستند که عملکرد آن ها بسیار مشابه کمربند های ایمنی خودرو می باشد؛ زمانی که با حرکت های خفیف و با سرعت کم مواجه شوند حرکت نموده و هنگامی که یک نیروی ناگهانی به آن ها وارد شود ثابد می شوند و مانند یک جسم صلب عمل می کنند. اسنابر ها اجازه می دهند تا خطوط لوله به هنگام تغییرات دمایی به آرامی حرکت نموده و هنگامی که حرکت ناگهانی در خطوط لوله صورت گیرد، از حرکت آن ها جلوگیری می کند.

 اسنابر ها ابعاد بسیار متفاوتی داشته و برای نگه داری خطوط لوله از وزن کم تا چند تن می توانند طراحی شوند. اسنابر ها به طور کلی به دو دسته تقسیم بندی می شوند. اسنابر هیدرولیکی که عملکرد آن بر مبنای حرکت یک سیال درون پیستون از داخل یک ولو یا اوریفیس می باشد و با افزایش سرعت سیال ولو بسته شده و یا باعث خفگی جریان در اوریفیس می شود. اسنابر مکانیکی که در آن پیستون به وسیله پیچ و یا غلطک جا به جا می شود.

اسنابر خود دو نوع دارد: نوع اول از یک سیلندر دو طرفه روغن تشکیل شده است و یک سیستم هیدرولیکی بسته می باشد. همچنین سه عدد ولو اتوماتیک کنترل دبی و در برخی مدل ها یک مخزن ذخیره روغن در آن بکار رفته است. تمام اجزا بدون جوش به هم متصل هستند و برای اتصال آنها از پیچ و با دقت تلرانسی بالا استفاده می شود. در نوع دیگر اسنابر هیدرولیکی به جای استفاده از مخزن ذخیره سیال از یک اوریفیس با دهانه کوچک استفاده می شود که اجازه عبور حجم زیاد از سیال را نمی دهد و بدین ترتیب نیازی به خروج سیال از محیط سیلندر نخواهد بود.

همچنین اسنابر های هیدرولیکی از نظر شکل ساختمان به دو نوع تقسیم می شود:

1.مدل سیلندر هم محور:

در این مدل، سیلندر ها هم محور هستند و در واقع سیلندر کوچک داخل سیلندر بزرگتر قرار دارد. پیستون A داخل سیلند C قرار دارد که فضای داخل سیلندر را به دو قسمت تقسیم میکند که همواره در هر دو طرف پیستون فشار سیال وجود دارد. ولوB و D در شکل مقابل نشان داده شده اند. مزیت این مدل کامپکت بودن آن است.

 

  

 

2. مدل سیلندر موازی:

در این مدل سیلندر ها درون هم نیستند و بصورت موازی کنار هم قرار می گیرند. عملکرد این مدل فرقی با مدل قبل ندارد و فقط محل قرار گیری سیلندرها و ولوها متفاوت است. ولوها با رنگ قرمز و پیستون ها با رنگ زرد نشان داده شده اند. مزیت این مدل قابلیت تحمل نیروهای بالاتر و در دسترس بودن ولوها برای تنظیم یا تعویض است.

 

اسنابر های هیدرولیکی با مولفه سرعت کنترل می شوند در حالی که در اسنابر های مکانیکی مولفه موثر شتاب است. اسنابر های مکانیکی معمولا از مکانیزم تشخیص حرکت، میله متحرک و مکانیزم ترمز تشکیل می شوند. مکانیزم های ترمز معمولا برای محدود کردن حرکت میله متحرک استفاده می شوند. این گونه مکانیزم ها معمولا با افزایش پیوسته نیرو پس از افزایش سرعت چرخش میله متحرک توسط یک چرخ دنگ مکانیکی فعال شده و یا با یک متوقف سازی یک حجم درحال دوران که به میله متحرک رزوه شده است انجام می گیرد.

موارد استفاده از اسنابر (شوک ابزوربر)

از اسنابر ها معمولا در مسیرهای تجهیزات بزرگ مانند دیگ های بخار، شیر ها و پمپ ها استفاده می شود. بسیاری از اسنابر ها به دلیل اینکه در مسیر های دشواری مانند ارتفاعات بالا، درون مسیرهای پیچیده خط لوله و راکتور های هسته ای نصب می شوند، عملا غیر قابل دسترس خواهند بود. اما در عین حال هیچ گونه محدودیتی برای محل نصب و استفاده از آن وجود ندارد و محدود به صنعت خاصی نمی باشند. صنایعی که به طور رایج تری از این تجهیزات استفاده می کنند عبارتند از:

 1. نیروگاه ها سوخت فسیلی
 2. نیروگاه های هسته ای
 3. صنایع نفت و گاز
 4. ساختمان سازی و صنایع عمرانی

مزایا

 1. دقت عملکردی بالا
 2. درصد ازکار افتادگی پایین
 3. قابل اطمینان
 4. عمر بالا

محدودیت ها

 1. دشواری سرویس و تعویض به دلیل محل نصب دور از دسترس
 2. خوردگی یا تشعشعات هسته ای می تواند به آن ها آسیب وارد کند.
 3. قیمت نسبتا بالا