اسنوبر-snubber

بازدید : 1919   |      

اسنابر هیدرولیکی تجهیزی است که به عنوان تکیه گاه مانع از وارد شدن آسیب به پایپینگ یا سایر اجزای متصل به آن می شود. تکان های نامطلوب سیستم پایپینگ می تواند منشاء متفاوتی داشته باشد از جمله منشاء داخلی برای مثال: روشن خاموش کردن سیستم، تاثیرات فشار ناشی از ملکرد ولو، ضربه قوچ، انفجار یا عملکرد بد بویلر، پارگی لوله یا منشاء خارجی مانند نیروی باد یا زمین لرزه یا انفجار. اسنابر هیدرولیک، با استفاده از لزجت و قابلیت تراکم سیال درون آن، ضربات وارده را میرا می کند. در یک حرکت دینامیکی شدید، اسنابر به سرعت تبدیل به یک اتصال صلب و ثابت می شود و کمک می کند تا انرژی دینامیکی ناشی از جابجایی ناخواسته فورا به تکیه گاه منتقل و به شکلی امن محو شود.

با مطالعه توضیحات بیشتر ، این تجهیز را کامل بشناسید .

اسنوبر

اسنابر هیدرولیک از دو سیلندر اصلی روغن تشکیل شده است و یک سیستم هیدرولیکی بسته است. در هر سیلندر یک پیستون وجود دارد. همچنین سه عدد ولو اتوماتیک کنترل دبی در آن بکار رفته است. تمام اجزا بدون جوش به هم متصل هستند و برای اتصال آنها از پیچ و با دقت تلرانسی بالا استفاده می شود . 

پیشنهاد می کنیم کاتالوگ اسنوبر شرکت کاراجت را در این زمینه از طریق لینک زیر مطالعه کنید :

کاتالوگ اسنوبر شرکت کاراجت

  

انواع اسنوبر

اسنابر از نظر شکل ساختمان به دو نوع تقسیم می شود:

1.  مدل سیلندر هم محور

در این مدل، سیلندر ها هم محور هستند و در واقع سیلندر کوچک داخل سیلندر بزرگتر قرار دارد.

 2. مدل سیلندر موازی

در این مدل سیلندرها درون هم نیستند و به صورت موازی کنار هم قرار می گیرند. عملکرد این مدل فرقی با مدل قبل ندارد و فقط محل قرار گیری سیلندرها و ولوها متفاوت است.