اسپیرینگ هنگر-Spring hanger

بازدید : 7846   |      

ساپورت‌ها یا هنگرهای فنری به عنوان تکیه‌گاه برای سیستم‌های پایپینگ در نیروگاه‌ها و صنایعی مورد استفاده قرار می‌گیرند که سیال داخل لوله تغییر دما دارد و این تغییر دما باعث جابجایی پایپینگ خواهد شد. ساپورت/هنگرهای فنری وظیفه دارند علاوه بر اینکه امکان جابجایی لازم را به سیستم پایپینگ می‌دهند، نیروی تکیه‌گاهی را نیز برای پایپینگ تامین کنند.
با مطالعه قسمت توضیحات بیشتر در مورد هنگر و ساپورت‌ها اطلاعات جامع‌تری بدست آورید.

هنگر/ساپورت نیرو ثابت

هنگر/ساپورت نیرو ثابت چیست؟ 
مشاهده کلیپ هنگر

همانطور که در بالا اشاره شد ساپورت‌ها یا هنگرهای فنری به عنوان تکیه‌گاه برای سیستم‌های پایپینگ در نیروگاه‌ها و صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرند. در ساپورت/هنگرهای نیرو متغیر، مقدار نیروی وارد شده از ساپورت/هنگر به سیستم پایپینگ به صورت خطی به جابجایی وابسته است. بنابراین برای جابجایی‌های کوچک مناسب هستند.

برای مشاهده کاتالوگ هنگر کلیک کنید.

Spring hanger-اسپرینگ هنگر-کاراجت
برای جابجایی‌های بزرگ معمولا از ساپورت/هنگرهای نیرو-ثابت استفاده می‌شود. به این معنی که نیروی تکیه‌گاهی به جابجایی وابسته نیست و همواره ثابت است. این نوع ساپورت/هنگرها معمولا برای جابجایی از 1cm تا 30cm طراحی می‌شوند و قادر هستند نیروی ثابت تا 400kN را تامین کنند. 

نمونه‌هایی از اسپرینگ هنگر (pipe supporter) شرکت کاراجت، تجهیز مورد استفاده در پایپینگ:  Spring hanger -اسپیرینگ هنگر چیست؟-کاراجت

پیشنهاد می‌کنیم کاتالوگ اسپرینگ هنگر شرکت کاراجت را در این زمینه مطالعه کنید تا با این تجهیز بیشتر آشنا شوید. 

برای مشاهده کاتالوگ هنگر کلیک کنید.

انواع ساپورت/هنگرهای نیرو ثابت

  1. مدل سه فنر

در این مدل از سه فنر و دو بادامک استفاده شده است. در بالاترین نقطه کاری فنر اصلی(آبی) در حالت آزاد قرار دارد و فنرهای جانبی (زرد) در حالت پیش فشار قرار دارند.

در نیمه‌ی بالای کورس، نیروهای هر سه فنر به هم کمک کرده و شکل پروفیل بادامک نیز طوری طراحی شده که همواره مقدار نیروی خروجی ثابت بماند. در نیمه پایین کورس حرکت، نیروی فنر میانی افزایش می‌یابد و نیروی فنرهای جانبی بر خلاف نیروی فنر میانی عمل می‌کنند تا نیروی خروجی ثابت باقی بماند. 

برای تنظیم مقدار نیروی خروجی کافی است تا فنر اصلی به کمک پیچ‌های عمودی تنظیم و به اندازه مورد نیاز فشرده شود. هر چقدر پیش فشردگی فنر میانی بیشتر شود نیروی ثابت خروجی بیشتر است.

2. مدل دو فنر

این مدل از دو فنر و 2 بادامک تشکیل شده است. اساس کار این مدل بر قانون اهرم ها استوار است.

در نقطه بالای کورس، دو فنر در حالت پیش فشار معینی قرار دارند. نیروی وارد بر بادامک از طرف فنر دارای طول بازوی گشتاور ثابتی تا لولای بادامک است. در صورتی که نیروی وارد بر بادامک از طرف بیرینگ دارای بازوی گشتاور متغیری است. با پایین آمدن محور اصلی، بازوی گشتاور نیروی وارد از طرف بیرینگ افزایش می‌یابد. همچنین به خاطر فرم خاص پروفیل بادامک، فشردگی فنر هم به صورتی افزایش می‌یابد که در نهایت نیروی خروجی دستگاه ثابت باقی می‌ماند.

3. مدل تک فنر

در این مدل فقط با استفاده از یک فنر و یک مکانیزم اهرم نیروی ثابت خروجی ایجاد می‌شود.

در ابتدای کورس، فنر در حالت پیش فشار است. با اعمال نیرو و پایین آمدن نقطه اثر نیروی خروجی، بازوی گشتاور نیروی خروجی افزایش می‌یابد و از طرفی فشردگی فنر هم افزایش خواهد داشت به طوری که مقدار نیروی خروجی ثابت باقی می‌ماند.

 برای تنظیم مقدار نیروی ثابت خروجی، یک پیچ تنظیم طول بازوی گشتاور نیروی وارد شده از طرف فنر به اهرم را تنظیم می‌کند. در این مدل، تغییر نیروی خروجی تاثیری در میزان طول کورس نهایی دستگاه ندارد. 

برای مشاهده کاتالوگ هنگر کلیک کنید.  

 انواع ساپورت/هنگرهای نیرو متغیر

 1-هنگر معلق سبک(Suspended hanger)

این نوع به صورت آویز استفاده می‌شود. به این صورت که تجهیز از بالا به تکیه‌گاه متصل می‌شود و نیرو از پایین به آن وارد می شود. یک فنر مارپیچ در مرکز یک استوانه قرار دارد. نیرو از طریق یک میله به سطح فوقانی فنر وارد می‌شود و سطح زیرین فنر روی تکیه گاه ثابت است. در دو سمت بدنه، تعداد زیادی ورق (blocking) که به شکل کلید برش داده شده‌اند برای تعیین موقعیت ثابت و قفل کردن تجهیز قرار داده شده‌اند.

 

 2- هنگر نشسته سبک(Seated hanger)

این مدل از پایین روی تکیه گاه نشسته و نیرو از پایین به آن وارد می‌شود. 

3-هنگر معلق سنگین(Heavy suspended hanger)

در این مدل بجای یک فنر مرکزی، چندین فنر موازی وجود دارد. 

4-هنگر نشسته سنگین (Heavy Seated hanger)

این مدل شبیه مدل بخش 2 است با این تفاوت که برای نیروهای زیاد استفاده می‌شود. در این مدل بجای یک فنر مرکزی، چندین فنر موازی وجود دارد.

5- ساپورت نشسته سبک(Seated Support)

در این مدل نیرو از بالا وارد می‌شود و دستگاه از پایین روی تکیه‌گاه قرار می‌گیرد. همانند مدل بخش 1 یک فنر مارپیچ در مرکز یک استوانه قرار دارد. نیرو از طریق یک میله به سطح فوقانی فنر وارد می‌شود و سطح زیرین فنر روی تکیه‌گاه ثابت است. در دو سمت بدنه، تعداد زیادی ورق (blocking) که به شکل کلید برش داده شده‌اند برای تعیین موقعیت ثابت و قفل کردن تجهیز قرار داده شده‌اند. 

 

 

6- ساپورت نشسته سنگین(Heavy Seated Support)

این مدل شبیه مدل بخش 5 است با این تفاوت که برای نیروهای زیاد استفاده می‌شود. در این مدل بجای یک فنر مرکزی، چندین فنر موازی وجود دارد. 

برای مشاهده کاتالوگ هنگر کلیک کنید.