تله بخار توپ شناور

بازدید : 94   |      

به طور کلی تله بخارها شیرهای اتوماتیکی هستند که در خطوط بخار به منظور به دام انداختن بخار، استفاده حداکثر انرژی آن، خارج نمودن هوا و آب مقطر و سایر گازهای غیر قابل تراکم به کار می روند. می توان گفت مبنای کار آن ها بر اساس جدا نمودن عوامل کاهنده ضریب انتقال حرارت در اثر مخلوط شدن با بخار می باشد.

تله بخار توپ شناور

به طور کلی تله بخارها شیرهای اتوماتیکی هستند که در خطوط بخار به منظور به دام انداختن بخار، استفاده حداکثر انرژی آن، خارج نمودن هوا و آب مقطر و سایر گازهای غیر قابل تراکم به کار می روند. می توان گفت مبنای کار آن ها بر اساس جدا نمودن عوامل کاهنده ضریب انتقال حرارت در اثر مخلوط شدن با بخار می باشد.

تله بخار توپ شناور یکی از انواع تله بخار مکانیکی بوده که عملکرد آن بر اساس اختلاف چگالی بخار و آب می باشد.

تله بخار یال فلوت

مکانیزم تله بخار توپ شناور

این نوع تله بخار دارای یک توپ شناور بوده که به یک اهرم و پین متصل می باشد. در ابتدا پین مذکور بر روی دریچه خروجی آب قرار گرفته و جلوی تخلیه آن را می گیرد. در این حین بخار و دیگر گازهای غیر قابل تراکم از دریچه ترموستاتیکی تخلیه خارج می شود. با جمع شدن آب مقطر در سیستم و زیاد شدن ارتفاع آب مقطر توپ و در نتیجه پین بلند شده و راه خروجی باز می شود. با زیاد شدن درجه حرارت دریچه ترموستات هوا بسته می شود و تا زمانی که آب مقطر وارد تله می شود دریچه اصلی خروجی باز مانده و آب مقطر تخلیه می گردد. هنگامی که هوا در تله جمع شده و درجه حرارت آن به چند در جه پایین تر از بخار اشباع برسد دریچه تخلیه هوا مجددا باز خواهد شد.

تله بخار توپ شناور

موارد استفاده از تله بخار توپ شناور

در جاهایی که نیاز به تله بخار با ظرفیت بالا باشد که بتواند حجم زیادی از آب را به سرعت تخلیه کند تا از ایجاد ضربه قوچ، تغییرات دما و خوردگی جلوگیری شود، می توان از تله بخار توپ شناور استفاده نمود. مواردی که می توان در آن ها از تله بخار توپ شناور استفاده نمود به شرح زیر است:

 1. مبدل های حرارتی
 2. واحدهای حرارت زا و باتری های حرارتی
 3. واحدهای جداساز
 4. مخزن ها
 5. دیگ ها
 6. پرس ها
 7. سیلندهای خشک کننده

مزایا

 1. تخلیه دائمی آب در درجه حرارت بخار
 2. استحکام بالا
 3. تحمل تغییرات فشار

محدودیت ها

 1. حجیم
 2. امکان خوردگی
 3. آسیب پذیری در برابر ضربه قوچ
 4. امکان یخ زدگی