ثبت سفارش

آغاز همکاری

جهت ثبت سفارش :

1- با شماره ۵۴۱۳۲۱۲ ۵۱۳ 0 داخلی 111 ( بخش بازرگانی ) تماس بگیرید.

2- در صورت آماده بودن فرم سفارش آن را به آدرس Commercial@karajet.com ایمیل کنید.

3 - برای دریافت فرم ثبت سفارش آن را از مسیر دانلود و پس از تکمیل آن را به آدرس Commercial@karajet.com  ایمیل کنید.

 

نظر بدهید