سیستم تولید خلاء

بازدید : 8896   |      

وکیوم سیستم ترکیب سری از چند اجکتور بخار و کندانسور است که به منظور ایجاد فشار خلاء پایین استفاده می‌شود. از آنجایی که میزان تراکم در اجکتور تک مرحله‌ای پایین است، قرار دادن چندین اجکتور به همراه کندانسور می‌تواند خلا شدیدتری تولید کند. بنابراین کاربرد اصلی وکیوم سیستم ایجاد خلا فشار پایینی است که به وسیله‌ی یک اجکتور قابل تامین نیست. یک کندانسور بین دو پمپ اجکتوری قرار داده شده است تا بخار محرک اجکتور اول تا جای ممکن متراکم شود.

با مطالعه قسمت توضیحات بیشتر، اطلاعات بیشتری در مورد سیستم‌های تولید خلاء کسب کنید.

سیستم های تولید خلاء کاراجت

سیستم تولید خلاء چیست؟

سیستم‌های توليد خلاء شامل تركيبی از مبدل‌های حرارتی، كندانسور و اجكتور‌ می‌باشند و بكار‌گيری آن‌ها به استفاده مجدد انرژی مازاد بخار در سيكل منجر می‌شود‌؛ بدين ترتيب كه با توجه به ظرفيت تعريف شده برای مجموعه، بعد از عبور بخار از اجكتور اوليه‌،‌ فشار داخل كندانسور كاهش يافته‌ و این موضوع منجر به كاهش فشار تجهيزات بالا دستی می‌شود. بخارات بخش مكش اجكتور با بخار ورودی به اجكتور مخلوط شده، پس از كندانس قسمت اعظم آن در كندانسور، در مرحله دوم توسط اجكتور مكش می‌شوند و مراحل بعدی مطابق مرحله اوليه تكرار می‌شوند‌. اين تأسيسات بر حسب ظرفيت تعريف شده می‌توانند از چندين مرحله تشكيل شده باشند كه برای هر مرحله‌، فرآيند بيان شده تكرار می‌شود‌. در تمامی اين مراحل مبدل حرارتی نقش عمده‌ای ايفا می‌نمايد‌.

مبدل حرارتی از دو بخش لوله و پوسته تشكيل شده است كه بخش پوسته به سيال عامل مورد مكش متصل است و در بخش لوله مبدل، سيالی جريان دارد كه وظيفه خنک كنندگی را به عهده دارد‌. در اغلب سيستم‌های نيروگاهی اين سيال، آب می‌باشد. 

سیستم تولید خلاء

کاربرد‌های سیستم تولید خلاء

 اين تجهيزات در نيروگاه‌ها به طور همزمان از دو جهت سبب افزايش كارآمدی می‌شوند‌:

1. با كاهش فشار كندانسور و افزايش ميزان تبخير سطحی كه سبب كاهش دمای آب باقيمانده می‌شود.

2. با افزايش دمای آب ورودی به بويلر كه برای توليد بخار سوپرهيت نياز به مصرف انرژی، كاهش می‌يابد. 

انواع سیستم های خلاء

سیستم های خلاء براساس کاربرد و میزان تولید خلاء می‌توانند در انواع مختلفی طراحی و از 2 تا 5 مرحله‌ای باشند. 

___________________________________________________________________________________________________________

کاتالوگ تله های بخار شرکت کاراجت را می توانید از لینک زیر دانلود کنید.

سیستم تولید خلاء

همچنین شما می‌توانید با تکمیل فرم ثبت سفارش سیستم های تولید خلاء شرکت کاراجت و ارسال آن به ایمیل  commercial@karajet.com جهت ثبت سفارش انواع اجکتور اقدام نمایید.