کلینینگ سیستم

بازدید : 168   |      

عملکرد حداکثری و قابلیت اطمینان کندانسورهای ACC و مبدل های حرارتی به مقدار زیادی به سطوح فین تیوب ها و تمیزی دستگاه های Fin Fan دارد. دستگاه هایی که با خاک، گرد و غبار، ناخالصی ها و سایر رسوبات آلوده شده اند، سطح کارایی پایینی دارند. با افزایش درجه حرارت محیط، اثرات منفی این آلودگی های سطحی بسیار بیشتر خواهد شد.

 

 

کلینینگ سیستم

عملکرد حداکثری و قابلیت اطمینان کندانسورهای ACC و مبدل های حرارتی به مقدار زیادی به سطوح فین تیوب ها و تمیزی دستگاه های Fin Fan دارد. دستگاه هایی که با خاک، گرد و غبار، ناخالصی ها و سایر رسوبات آلوده شده اند، سطح کارایی پایینی دارند. با افزایش درجه حرارت محیط، اثرات منفی این آلودگی های سطحی بسیار بیشتر خواهد شد.

کلینینگ سیستم ها در پالایشگاه ها و نیروگاه ها، کندانسورهای ACC و مبدل های حرارتی کارایی بیشتر و قابل اطمینان تری خواهند داشت.

استفاده از این کلینینگ سیستم ها به دلایل زیر باعث افزایش قابل توجه در عملکرد دستگاه خواهد شد:

* کاهش سرعت فن تا ۵۰ درصد
* افزایش توان عملیاتی بخار در هر ساعت به میزان ۳۰ درصد
* افت فشار در دستگاه به میزان ۳۰ درصد
* افزایش بازده ( در واحد MW) تا ۲۰ درصد