سیستم تولید خلا

بازدید : 194   |      

وکیوم سیستم ترکیب سری از چند اجکتور بخار و کندانسور است که به منظور ایجاد فشار خلاء پایین استفاده می شود. از آنجایی که میزان تراکم در اجکتور تک مرحله ای پایین است، قرار دادن چندین اجکتور به همراه کندانسور می تواند خلا شدیدتری تولید کند. بنابراین کاربرد اصلی این تجهیز ایجاد خلا فشار پایینی است که به وسیله ی یک اجکتور قابل تامین نیست. یک کندانسور بین دو پمپ اجکتوری قرار داده شده است تا بخار محرک اجکتور اول تا جای ممکن متراکم شود.

انواع وکیوم سیستم

 

 1.وکیوم سیستم پنج مرحله ای به همراه کندانسورهای میکس برای 1mbar:  

2. وکیوم سیستم 4 مرحله ای با کندانسورهای صفحه ای:

 

3. وکیوم سیستم دو مرحله ای کندانسور صفحه ای: