دی سوپر هیتر

بازدید : 202   |      

دی سوپر هیتر
بخار سوپرهیت، بخار آب فشرده ای است که در دمای بالاتر از دمای اشباع است. دمای اشباع، دمایی است که در فشار ثابت ماده فرآیند تغییر فاز می دهد. بخار سوپرهیت دارای مزیت های مهم در کاربردهای ویژه است. مثلا برای استفاده در توربین های واحدهای نیروگاه تولید برق. اما برای کاربرد موثر در موارد گرمایشی, باید دی سوپرهیت نمودن بخار انجام شود.

دی سوپر هیتر

1. Spray type

سیال خنک کننده به صورت اسپری به درون بخار سوپرهیت پاشیده می شود. برای نسبت جریان های پایین (تا 1 به 3) قابل استفاده است.

 

 

2.  Venturi Type

یک نازل ونتوری اضافه شده است که پاشش سیال خنک کننده به درون آن انجام می شود و باعث اتمیزه شدن سیال می شود. برای نسبت جریان های بالاتر )عمودی تا 1 به 10 و افقی تا 1 به 5 ( استفاده می شود.

ونتوری دیسوپرهیترها به صورت عمودی یا افقی قابل استفاده هستند.