جدا کننده

بازدید : 217   |      

سپراتور ها به طور گسترده اي در صنايع پتروشيمي ، پالايشگاهي ،شيميايي, نيروگاه هاي برق و … جهت جدا سازي قطرات مايع و ذرات جامد ازانواع گازها مانند بخار،هوا و.. مورد استفاده قرار مي گيرند. امروزه به علت مشكلات زيست محيطي كه سيستم هاي شوينده گاز (scrubber ) به همراه دارند استفاده از سپراتور ها در حال گسترش می باشد.

 سپراتور

 سپراتور ها به طور گسترده اي در صنايع پتروشيمي ، پالايشگاهي ،شيميايي, نيروگاه هاي برق و … جهت جدا سازي قطرات مايع و ذرات جامد ازانواع گازها مانند بخار،هوا و.. مورد استفاده قرار مي گيرند. امروزه به علت مشكلات زيست محيطي كه سيستم هاي شوينده گاز (scrubber ) به همراه دارند استفاده از سپراتور ها در حال گسترش می باشد.

در حال حاضر شركت KARAJET با برخورداري از امكانات علمي و آزمايشگاهي مطلوب همراه با تجارب ارزشمند در زمینه طراحی و ساخت سپراتور ها ، سپراتور هايي با راندمان بالا، مطابق با استانداردهاي بين المللي ، طراحي و توليد مي نمايد.اين سپراتورها بدون محدوديت نسبت به مقدار دبي ، با حد اقل افت فشار ممكن ، ذرات جامد وقطرات مايع در حدود كمتر از ۱۰ ميكرون را از جريان گاز ، جدا مي نمايند.

همچنين اين شركت سپراتورهاي وين دوبل ( Double pocket vane-type separator ) را طراحي و توليد می نمایدكه جداسازی ذراتی با اندازه ۸ ميكرون را امکان پذیر می سازند.

 .