بلاگ

مصاحبه کاراجت با روزنامه دنیای اقتصاد (1401/08/11)

مهندس رسول انسان، مدیر بازرگانی و امور قراردادهای شرکت کار صنعت تدبیر پایا در ستون ماهیانه شرکت در روزنامه دنیای اقتصاد شماره 5585 مورخ 1401/08/11، از معضلات دریافت مفاصاحساب بیمه می گوید؛ روندی که به‌ ظاهر ساده می باشد، اما در عمل بسیار زمان‌بر و فرسایشی است.

ستون ماهیانه کاراجت در روزنامه دنیای اقتصاد (1401/06/27)

مهندس رسول انسان، مدیر بازرگانی و امور قراردادهای شرکت کار صنعت تدبیر پایا در ستون ماهیانه شرکت در روزنامه دنیای اقتصاد شماره 5550 مورخ 1401/06/27، از آثار احیای قریب الوقوع برجام بر صنعت ساخت تجهیزات نفت و گاز می گوید..شما می توانید بخش هایی از این مصاحبه را در قسمت توضیحات بیشتر بخوانید.

مصاحبه روزنامه دنیای اقتصاد با مدیر بازرگانی کاراجت (1401/06/01)

مهندس رسول انسان، مدیر بازرگانی و امور قراردادهای شرکت کار صنعت تدبیر پایا در مصاحبه ایی با روزنامه شماره 5529 مورخ 1401/04/26 دنیای اقتصاد، معضلات شرکت در مناقصات دولتی و غیر دولتی را بیان می کند و پیشنهادات خود را برای شفاف سازی این فرآیند و برقراری عدالت بین همه شرکت کنندگان ارائه می دهد.شما می توانید بخش هایی از این مصاحبه را در قسمت توضیحات بیشتر بخوانید.

مصاحبه روزنامه دنیای اقتصاد با مدیر بازرگانی کاراجت

مهندس رسول انسان، مدیر بازرگانی و امور قراردادهای شرکت کار صنعت تدبیر پایا در مصاحبه ایی با روزنامه شماره 5500 مورخ 1401/04/26 دنیای اقتصاد، از ظرفیت ها و توان کاراجت در کمک به صنعت نفت گفت. در این مصاحبه مسیر شرکت های دانش بنیان در راه صنعت نفت گاز و پتروشیمی کشور و همچنین چالش ها و مشکلات توسط مهندس انسان با روزنامه اول اقتصادی کشور مطرح شد. شما می توانید بخش هایی از این مصاحبه را در قسمت توضیحات بیشتر بخوانید.