بلاگ

ساخت و ارسال وکیــوم پکیــج 5 مرحله ای فرآیند VD /VOD شرکت فولاد آلیاژی اصفهان

یکی از تچهیزات مورد کاربرد در صنعت فولاد سازی مدرن ، سیستم گاز زدایی و کربن زدایی تحت خلاء است که در انواع مختلف نظیر VD،VOD، RH، DH و... ساخته می شود .این سیستمها عمدتا دارای سیستم پمپ خلاء و محفظه خلاء هستند.

کاربرد راپچر دیسک در صنایع

راپچر دیسک یک تجهیز جهت کنترل فشار در خطوط لوله تحت فشار است که بسته به نیاز هر سیستم می‌تواند از مدل متفاوتی بهره گیرد. راپچر دیسک ها انواع مختلفی از سایز، جنس و کاربرد دارند.