petrochemical

صنایع پتروشیمی

صنایع پتروشیمی

صنایع پتروشیمی


محصولات کاراجت در دو دهه اخیر در صنایع شیمیایی و پتروشیمی نصب و بهره برداری گردیده و اجکتورهای این شرکت به صورت گسترده ای در مجتمع های پتروشیمی به نام کشور مورد استفاده قرار گرفته اند.

اما به شما پیشنهاد می کنیم با مطالعه ادامه مطلب ، در این زمینه بیشتر بدانید.