حضور شرکت کاراجت در بیست و هشتمین  نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران

حضور شرکت کاراجت در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران

نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران به عنوان بزرگترین رخداد صنعتی و تجاری کشور، سالانه با حضور جمع كثیری از شركتهای توانمند داخلی و خارجی در زمینه صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی برپا می گردد. شرکت کاراجت نیز همانند هر سال، دستاوردها و محصولات خود را در معرض بازدید دست اندركاران و متخصصان این صنعت قرار داد تا با در نظر گرفتن روند تقاضای بازارها و سمت و سوی رشد این صنعت، فعالیتها و نوآوری های آتی خود را هدایت نماید.

نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایراننمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران

نظر بدهید