کاربردها

صنایع نیروگاهی

صنایع نیروگاهی

صنایع نیروگاهی


کاراجت وکیوم سیستم های کارآمد با بهره وری بالا را جهت استفاده صنایع نیروگاهی عرضه می نماید. این وکیوم سیستم ها می توانند موجب بهبود نرخ حرارتی نیروگاه ها گردیده و راه حل های اقتصادی برای الزامات زیست محیطی ارایه نمایند.

پیشنهاد می کنیم  با مطالعه ادامه مطلب در این مورد بیشتر بدانید.