کاربردها

صنایع پتروشیمی

صنایع پتروشیمی

صنایع پتروشیمی


محصولات کاراجت در دو دهه اخیر در صنایع شیمیایی و پتروشیمی نصب و بهره برداری گردیده و اجکتورهای این شرکت به صورت گسترده ای در مجتمع های پتروشیمی به نام کشور مورد استفاده قرار گرفته اند.

اما به شما پیشنهاد می کنیم با مطالعه ادامه مطلب ، در این زمینه بیشتر بدانید. 

صنایع نیروگاهی

صنایع نیروگاهی

صنایع نیروگاهی


کاراجت وکیوم سیستم های کارآمد با بهره وری بالا را جهت استفاده صنایع نیروگاهی عرضه می نماید. این وکیوم سیستم ها می توانند موجب بهبود نرخ حرارتی نیروگاه ها گردیده و راه حل های اقتصادی برای الزامات زیست محیطی ارایه نمایند.

پیشنهاد می کنیم  با مطالعه ادامه مطلب در این مورد بیشتر بدانید.