کندانسور تماس مستقیم

بازدید : 165   |      

با توجه به موارد فوق و جهت طراحی بهینه و افزایش راندمان، این شرکت نرم‌افزاری را جهت محاسبه و طراحی کندانسورهای سطحی تهیه نموده است. این نرم‌افزار قابلیت لینک شدن با نرم‌افزار محاسبه اجکتور بخار را دارا بوده و همزمان با طراحی کندانسور و طراحی سیستم خلاء را نیز انجام می‌دهد. شرکت کاراجت با برخورداری از تجارب ارزنده در خصوص سیستم‌های خلاء و مبدل‌های حرارتی همچنین نرم‌افزار‌های فوق‌، محاسبه‌، طراحی‌، و ساخت انواع کندانسورهای سطحی را بر اساس استانداردهای HEI و TEMA انجام می‌دهد‌.

كندانسور‌هاي تماس مستقيم مانند كندانسور‌هاي سطحي براي تقطير بخار آب مورد استفاده قرار مي‌گيرند با این تفاوت كه تقطير بخار در آن‌ها در اثر تماس مستقيم بخار با آب خنك كن انجام مي‌گیرد. در اين كندانسور‌ها بخار تقطير شده با آب خنك كن تركيب شده و از كندانسور خارج مي‌گردد. محدويت‌هاي اين كندانسور‌ها تركيب بخار تقطير شده با آب خنك كن بوده و در مواردي كه بخار داراي خواص شيميايي بوده باشد و يا برگشت آب حاصل از تقطير ضروري باشد استفاده از اين كندانسور امكام پذير نمي‌باشد‌

با توجه به موارد فوق و جهت طراحی بهینه و افزایش راندمان، این شرکت نرم‌افزاری را جهت محاسبه و طراحی کندانسورهای سطحی تهیه نموده است. این نرم‌افزار قابلیت لینک شدن با نرم‌افزار محاسبه اجکتور بخار را دارا بوده و همزمان با طراحی کندانسور و طراحی سیستم خلاء را نیز انجام می‌دهد.  شرکت کاراجت با برخورداری از تجارب ارزنده در خصوص سیستم‌های خلاء و مبدل‌های حرارتی همچنین نرم‌افزار‌های فوق‌، محاسبه‌، طراحی‌، و ساخت انواع کندانسورهای سطحی را بر اساس استانداردهای  HEI  و TEMA  انجام می‌دهد‌.

كندانسور‌هاي تماس مستقيم مانند كندانسور‌هاي سطحي براي تقطير بخار آب مورد استفاده قرار مي‌گيرند با این تفاوت كه تقطير بخار در آن‌ها در اثر تماس مستقيم بخار با آب خنك كن انجام مي‌گیرد. در اين كندانسور‌ها بخار تقطير شده با آب خنك كن تركيب شده و از كندانسور خارج مي‌گردد. محدويت‌هاي اين كندانسور‌ها تركيب بخار تقطير شده با آب خنك كن بوده و در مواردي كه بخار داراي خواص شيميايي بوده باشد و يا برگشت آب حاصل از تقطير ضروري باشد استفاده از اين كندانسور امكام پذير نمي‌باشد‌