کلینینگ سیستم-Cleaning System

بازدید : 1585   |      

عملکرد حداکثری و قابلیت اطمینان کندانسورهای ACC و مبدل های حرارتی به مقدار زیادی به سطوح فین تیوب ها و تمیزی دستگاه های Fin Fan دارد. دستگاه هایی که با خاک، گرد و غبار، ناخالصی ها و سایر رسوبات آلوده شده اند، سطح کارایی پایینی دارند. با افزایش درجه حرارت محیط، اثرات منفی این آلودگی های سطحی بسیار بیشتر خواهد شد.
به شما پیشنهاد می کنیم برای مطالعه بهتر توضیحات بیشتر را بخوانید .

 کلینینگ سیستم (cleaning systems)

منظوراز کلینینگ سیستم (cleaning systems) چیست؟ 

در مبدلهای حرارتی  (در مورد  مبدل حرارتی  بیشتر بدانید.) کاهش اتلاف حرارتی و افزایش راندمان تجهیز مربوطه به 2 عامل مهم بستگی دارد : 

1- سطح فین ها 

2-تمیزی دستگاه های فن  

 دستگاه هایی که با خاک، گرد و غبار، ناخالصی ها و سایر رسوبات آلوده شده اند، سطح کارایی پایینی دارند. باافزایش درجه حرارت محیط،اثرات منفی این آلودگی های سطحی بسیار بیشتر خواهد شد.

کلینینگ سیستم ها در پالایشگاه ها و نیروگاه ها، کندانسورهای ACC و مبدل های حرارتی کارایی بیشتر و قابل اطمینان تری خواهند داشت. 

توصیه می کنیم با مطالعه کاتالوگ کلینینگ سیستم شرکت کاراجت در لینک زیر، در این زمینه بیشتر بخوانید. 

کاتالوگ کیلینیگ سیستم شرکت کاراجت

عملکرد کلینینگ سیستم ها : 

استفاده از این کلینینگ سیستم ها به دلایل زیر باعث افزایش قابل توجه در عملکرد دستگاه خواهد شد:

* کاهش سرعت فن تا ۵۰ درصد
* افزایش توان عملیاتی بخار در هر ساعت به میزان ۳۰ درصد
* افت فشار در دستگاه به میزان ۳۰ درصد
* افزایش بازده ( در واحد MW) تا ۲۰ درصد