شبیه سازی عملکرد راپچر دیسک کاراجت

شبیه سازی عملکرد راپچر دیسک کاراجت

شبیه سازی عملکرد راپچر دیسک 

ما اینجا، در کاراجت، هموراه به دنبال حرکت در راستای رسالت دانش بنیانی خود هستیم. متخصصان کارا صنعت تدبیر پایا توانستند عملکرد راپچر دیسک های تودی این شرکت را شبیه سازی کنند. اما چگونه؟ 

 برای آنکه درک بهتری از عملکرد راپچر دیسک داشته باشیم، شما را دعوت می کنیم تا با مشاهده این ویدئو شبیه سازی شده از عملکرد راپچر دیسک، چگونگی فشار عملکرد (برگشتی و پارگی ) را با دقت بسیار بالا مشاهده نمایید. 
شبیه سازی دیسک معکوس با سایز 3 اینچ معکوس

متریال: اینکونل با شیار c

ارتفاع گنبد: 7.3 mm

نکته ی قابل توجه در خصوص شبیه سازی راپچر دیسک این است که به کمک این شبیه سازی می توان تعداد تست های واقعی را به حداقل رساند که به ویژه در صرفه جویی متریال گران قیمت مانند اینکونل اهمیت دارد.

نظر بدهید