برگزاری مانور آتش و آموزش ایمنی در محل شرکت

برگزاری مانور آتش و آموزش ایمنی در محل شرکت

برگزاری مانور آتش و آموزش ایمنی در محل شرکت
دوره آموزشی ایمنی و آتش نشانی عمومی روز چهارشنبه ۹۷/۰۱/۲۹ در محل شرکت کاراصنعت برگزار شد. هدف از برگزاری این دوره آموزشی توانمند سازی کارکنان در مدیریت شرایط اضطراری و آشنایی با روشهای اطفای حریق بوده و این آموزشها در دو بخش تئوری و عملی برگزار گردید.

نظر بدهید