بلاگ

برگزاری دوره اصول و فنون مذاکره

دوره اصول و فنون مذاکره در شرکت کارا صنعت تدبیر پایا با حضور دکتر شاهی ، در واحد بازرگانی شرکت برگزار گردید. در این دوره مطالبی مبنی بر شناخت و چگونگی گفتگو و همچنین نحوه بیان مذاکرات تجاری ، بیان شد.