کاتالوگ تله‌های بخار

دانلود کاتالوگ

برای دانلود کاتالوگ بر روی لینک‌های زیر کلیک کنید

تله بخار مکانیکی ترمودینامیکی ترموستاتیکی ونتوری
02-01 02-01-01 02-02-01 02-03-01 02-04-01
02-02 02-01-02 02-02-02 02-03-02
02-03 02-01-03 02-02-03 02-03-03
02-04 02-01-04 02-02-04
02-05 02-01-05 02-02-05
02-06 02-01-06 02-02-06

نظر بدهید