کاتالوگ اجکتورها

دانلود کاتالوگ

برای دانلود کاتالوگ بر روی لینک‌های زیر کلیک کنید

اجکتور اجکتور مایع اجکتور بخار اجکتور گاز سیستم تولید خلاء کندانسور چیلر بخار  جت میکسر
01-01 01-01-01 01-02-01 01-03-01 01-04-01 01-05-01 01-06-01 01-07-01
01-02 01-01-02 01-02-02 01-03-02 01-04-02 01-05-02 01-06-02 01-07-02
01-03 01-01-03 01-02-03 01-03-03 01-04-03 01-05-03 01-06-03 01-07-03
01-04 01-01-04 01-02-04 01-03-04 01-04-04 01-07-04
01-05 01-01-05 01-02-05 01-03-05 01-04-05 01-07-05
01-06 01-01-06 01-02-06 01-03-06
01-07 01-01-07 01-02-07 01-03-07

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

نظر بدهید