بلاگ

ساخت و ارسال وکیــوم پکیــج 5 مرحله ای فرآیند VD /VOD شرکت فولاد آلیاژی اصفهان

یکی از تچهیزات مورد کاربرد در صنعت فولاد سازی مدرن ، سیستم گاز زدایی و کربن زدایی تحت خلاء است که در انواع مختلف نظیر VD،VOD، RH، DH و... ساخته می شود .این سیستمها عمدتا دارای سیستم پمپ خلاء و محفظه خلاء هستند.