نمایندگان

نمایندگان

اروپا:

Petroprema NV/SA
Tel : +۳۲ ۴۷۱ ۹۵۷ ۲۲۱
www.petroprema.com

تایوان:

Felca International Corporation
Tel: +886 (6) 242-3111
http://www.felca.com.tw

چین:

Beijing ImEastTech Ltd
Tel: +86 10 8842 1529
http://www.imeasttech.com


مالزی:

Teraju Petroleum Sdn Bhd
Tel : +603.5526.7731
www.terajupetroleum.com

نظر بدهید