مشتریان

مشتریان


کاراجت به عنوان تولیدکننده مورد تایید در وندور لیست شرکت‌های زیر ثبت گردیده است:

شرکت ملی نفت ایران NIOC
شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران NIOEC
شرکت ملی گاز ایران NIGC
شرکت ملی پتروشیمی ایران NIPC
شرکت توسعه برق ایران IPDC
شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی PIDMCO
شرکت نفت و گاز پارس POGC
مجتمع گاز پارس جنوبی SPGC
گروه مپنا
پالایش نفت آبادان
نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان
پتروشیمی بندر امام
پالایش نفت بندرعباس
شركت مديريت توليد برق مشهد؛ نيروگاه مشهد
پتروشیمی خراسان
فرادست انرژی فلات
پتروشیمی فجر
نیروگاه سیکل ترکیبی گناوه
شرکت مهندسی و ساخت نارگان
پتروشیمی جم
شرکت پالایش گاز ایلام
شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه
شرکت پتروشیمی اروند
شرکت پتروشیمی شیراز
شرکت پالایش گاز سرخون و قشم
پالایش نفت ایلام
مجتمع پتروشیمی زاگرس
شرکت پتروشیمی مارون
و …