طراحی و ساخت وکیوم پکیج پتروشیمی هنگام

طراحی و ساخت وکیوم پکیج پتروشیمی هنگام

محاسبه و طراحی کنداسورهای سطحی  (Surface Condenser)از دانش و تکنولوژی بالایی برخوردار بوده و با توجه به تاثیر مستقیم عملکرد آنها بر عملکرد صحیح کل مجموعه، کارفرمایان این تجهیز را فقط از سازندگان معتبر تهیه می نمایند.

در پروژه اوره و آمونیاک پتروشیمی هنگام (زیر مجموعه هلدینگ خلیج فارس) کندانسور مجموعه با دبی ورودی 85000 کیلوگرم در ساعت و با  ترکیبی از  بخار آب ،NH3 , Co2  ، اوره , هوا و ... می باشد که در آن، علاوه بر کندانس بخار؛ واکنش های شیمیایی گرمازایی نیز صورت می پذیرد که باعث پیچیده شدن شبیه سازی شده و محاسبه کندانسور را نیز بسیار مشکل و حساس می می نماید.

در این پروژه شرکتStamicarbon   به عنوان لایسنسور اصلی، در ابتدا شرکت های آلمانی Gea  و  Koertingرا به عنوان طراح و سازنده کندانسور مربوطه، معرفی و تایید کرده بود، از طرفی با توجه به سابقه همکاری مجری طرح (شرکت پیدک) با مجموعه کاراجت در پروژه های متعدد، استعلام تجهیز برای شرکت کاراجت نیز ارسال گردید. در ادامه واحد مهندسی و تحقیق و توسعه این شرکت موفق شد طراحی مجموعه کندانسور اصلی و وکیوم پکیج آن را انجام داده و تایید کارفرمای اصلی پروژه (هلدینگ خلیج فارس) را اخذ نموده و در نهایتا قرارداد ساخت  به شرکت کاراجت واگذار گردید.

وکیوم پکیج پتروشیمی هنگام

نمای دو از وکیوم پکیج هنگام

نظر بدهید