ساخت و ارسال وکیــوم پکیــج 5 مرحله ای فرآیند VD /VOD شرکت فولاد آلیاژی اصفهان

ساخت و ارسال وکیــوم پکیــج 5 مرحله ای فرآیند VD /VOD شرکت فولاد آلیاژی اصفهان

یکی از تچهیزات مورد کاربرد در صنعت فولاد سازی مدرن ، سیستم گاز زدایی و کربن زدایی تحت خلاء است که در انواع مختلف نظیرVD،VOD، RH، DH و... ساخته می شود .این سیستمها عمدتا دارای سیستم پمپ خلاء و محفظه خلاء هستند. در این سیستم ها مذاب فولاد در محفظه خلاء قرار گرفته و این محفظه توسط سیستم خلاء چند مرحله ای اجکتوری تخلیه شده تا فشار به زیر 1 میلی بار برسد. پس از گذشت مدت زمان مناسب که مذاب فولاد در این فشار پایین قرار گرفت ( زمانی بین 10 تا 40 دقیقه بسته به نوع فولاد و عملیات مورد نظر)  برخی واکنشهای فیزیکی و متالورژیکی  در مذاب رخ می دهد که منجر به حذف گازها، گوگرد و کربن زدایی عمیق ، افزایش سطح تمیزی فولاد و کاهش عیوب ... می شود.

در همین راستا شرکت دانش بنیان کاراجت اقدام به ساخت وکیــوم پکیــج 5 مرحله ای فرآیند VD /VOD با مشخصات ذیل نموده و  طی چندین مرحله برای شرکت فولاد آلیاژی اصفهان (SAFE)  ارسال گردید:

    این سیستم در خلاء 0.67mbar ظرفیت مکش حداقل 100Kg/hr. هوای خشک 20°C را دارد.

    سیستم خلاء به گونه ای طراحی شده که توان مکش حداقل 1100 Kg/hr. @200 mbar هوای خشک 20°C را دارد.

    این سیستم می تواند محفظه خلاء با حجم حدود 50m3 را ظرف مدت حداکثر 5 دقیقه به خلاء 0.67 mbar  برساند.

   دبی آرگون حین فرایندVD/VOD   از 50Nl/min تا 400Nl/min است.

   دبی اکسیژن در فرایند VOD حدود   500-800NM3/hr.  (از فشار 400mbar تا فشار (100mbar و سپس دبی کاهش پیدا می کند.

وزن غبار:

                         VD:   0.5-1.0 Kg/t  *25ton = max25Kg

                         VOD:  3-7 Kg/ t  *25ton = max 155Kg

که این مقدار از غبار در فرایند VD طی 4 دقیقه و در فرایند VOD طی 10 دقیقه وجود دارد.

ترکیب شیمیایی غبار:

                        Fe  4-6%   Mn 10-15   Zn=15-30  MgO  15-35

                        Pb  2-6%   CaO  10-12    SiO2  1-5   Al2O3  0.-2-3

وکیــوم پکیــج 5 مرحله ای

وکیــوم پکیــج 5 مرحله ای فرآیند VD /VOD

نظر بدهید