بلاگ

مصاحبه کاراجت با روزنامه دنیای اقتصاد (1401/08/11)

مهندس رسول انسان، مدیر بازرگانی و امور قراردادهای شرکت کار صنعت تدبیر پایا در ستون ماهیانه شرکت در روزنامه دنیای اقتصاد شماره 5585 مورخ 1401/08/11، از معضلات دریافت مفاصاحساب بیمه می گوید؛ روندی که به‌ ظاهر ساده می باشد، اما در عمل بسیار زمان‌بر و فرسایشی است.

ستون ماهیانه کاراجت در روزنامه دنیای اقتصاد (1401/06/27)

مهندس رسول انسان، مدیر بازرگانی و امور قراردادهای شرکت کار صنعت تدبیر پایا در ستون ماهیانه شرکت در روزنامه دنیای اقتصاد شماره 5550 مورخ 1401/06/27، از آثار احیای قریب الوقوع برجام بر صنعت ساخت تجهیزات نفت و گاز می گوید..شما می توانید بخش هایی از این مصاحبه را در قسمت توضیحات بیشتر بخوانید.

مصاحبه روزنامه دنیای اقتصاد با مدیر بازرگانی کاراجت (1401/06/01)

مهندس رسول انسان، مدیر بازرگانی و امور قراردادهای شرکت کار صنعت تدبیر پایا در مصاحبه ایی با روزنامه شماره 5529 مورخ 1401/04/26 دنیای اقتصاد، معضلات شرکت در مناقصات دولتی و غیر دولتی را بیان می کند و پیشنهادات خود را برای شفاف سازی این فرآیند و برقراری عدالت بین همه شرکت کنندگان ارائه می دهد.شما می توانید بخش هایی از این مصاحبه را در قسمت توضیحات بیشتر بخوانید.