اجکتور بخار-مایع

بازدید : 2022   |      

در اين نوع اجكتورها از بخار آب به عنوان سیال محرک استفاده مي‌شود. بخار محرك با مايع مكش مخلوط شده كه باعث تقطير بخار و افزايش فشار مايع در خروجي اجكتور می‌شود.
فشار مكش و فشار تخليه تابع دماي مايع، فشار بخار محرك و طراحی اجكتور می‌باشند.

اجکتور بخار مایع

مطابق نيازهای مختلف دو نوع مختلف اجكتور استاندارد ساخته می‌شود:
نوع A، برای ارتفاع مكش پايين (تا 1 متر) يا دبی بالای مكش و هد تخليه بالا (تا5 بار)
نوع B، برای ارتفاع مكش بالا (تا 8 متر) و هد تخليه پايين
بايد در نظر داشت كه در دمای سيال كمتر از ° 20 سانتیگراد عملكرد اجكتور افت می‌كند.
دمای سيال مكش شونده بايد °30 سانتیگراد پايينتر از دمای جوش متناظر با فشار مكش باشد.
سيال مكش شونده نبايد بيش از حد داغ باشد.
با افزايش چگالی سيال عملكرد پمپ افت می‌كند.

این تجهیز با توجه به مشخصات طراحی می‌تواند از جنس‌هایی نظیر چدن، سرامیک (برای مقاومت بیشتر در برابر دما) و فولاد ضد زنگ باشد.

کاربردها 

در انتقال/چرخش آب، عمدتاً در مواردی كه همزمان نياز به گرمايش می‌باشد، مورد استفاده قرار می‌گيرد. همچنين قابليت انتقال سيالات خورنده، گل‌آلود، فاضلاب و سوسپانسيون را داراست. كاربردهای معمول عبارتند از:
• انتقال سيالات چسبناك مثل لجن، فاضلاب و مالت
• انتقال محلول‌های سوزآور و سيالات شيميايی از جمله اسيدها و بازها، سيالات صنعت چرم و شير آهک
چرخش و انتقال سيالات خورنده و راديواكتيو در واحدهای هسته‌ای
صنایع شیمیایی و دارویی
صنعت ساختمان و كشتی‌سازی

مزایا

- طول عمر طولانی
- عدم نیاز به نگهداری
- فاقد قطعات متحرک و متعاقبا جلوگیری از فرسایش
- قابلیت اطمینان بسیار بالا و ایمنی در عملکرد
- قابلیت نصب در وضعیت‌های متفاوت
- نصب و نگهداری آسان
- هزینه کمتر