Liquid Jet Compressor

بازدید : 27   |      

در liquid jet compressor بخار يا گاز، به كمك مايع محرك، با اختلاف فشار زياد متراكم شده همزمان به شدت با مايع محرك مخلوط مي‌گردد. اين وسايل بر اساس ساز و كار اجكتورها عمل مي‌كنند.

Liquid Jet Compressor

 Liquid Jet Compressor