ونت سایلنسر

بازدید : 242   |      

سايلنسر ها تجهيزاتي هستند که انرژي صوت در آنها مستهلک مي شود و قدرت آن تا ميزان لازم ،كاهش مي يابد.

اجزاء اصلي سايلنسر عبارتند از :
1.ديفيوزر
2.محفظه انبساط
3.لايه هاي جاذب صوت

جريان گاز پس از ورود به سايلنسر ابتدا از ديفيوزر عبور مي نمايد. وظيفه ديفيوزر افزايش فركانس، جهت ايجاد قابليت جذب و كاهش فشار جريان جهت جلوگيري از آسيب ديدن قسمت هاي داخلي سايلنسر مي باشد. جريان پس ازخروج از ديفيوزر وارد محفظه اطراف و سپس ، لايه هاي جاذب صوت شده تا در خروجي به شدت صوت مطلوب دست يابد ضمن آنكه در اين مسير بايستي افت فشار مقدار مشخصی باشد.

این تجهیز می تواند به دو صورت inline و vent مورد استفاده قرار بگیرد. در حالت vent گاز یا بخار بعد از عبور از سایلنسر مستقیما وارد اتمسفر می شود.
در این نوع از سایلنسرها هم از مواد جاذب صوت و هم از دیفیوزر برای کاهش میزان صوت استفاده می شود و در تجهیزات کمکی مانند بویلرها، اجکتورهای استارت آپ و کمپرسورها نصب می گردند.

 

 

ونت سایلنسر