فیلتر

بازدید : 178   |      

فیلتراسیون فرآیندی طراحی شده توسط شرکت کاراجت، گزینه ای تخصصی برای سیسم های فیلتر پالایشگاه های گاز، پتروشیمی، نیروگاه ها و تصفیه خانه های آب می باشد.

فیلتر
فیلتراسیون فرآیندی طراحی شده توسط شرکت کاراجت، گزینه ای تخصصی برای سیسم های فیلتر پالایشگاه های گاز، پتروشیمی، نیروگاه ها و تصفیه خانه های آب می باشد.
این فیلترها به منظور از بین بردن خاک، گرد و غبار و آلودگی ها در فرآیندهای جریان بالای گاز یا جریان پایین مایع طراحی گردیده اند. این تجهیزات معمولا قبل و یا بعد از کمپرسورها، در واحدهای دی هیدراسیون گلیکول و پالایشگاه های سوخت گازی مورد استفاده قرار می گیرند.

انواع
Cartridge Filter
Coalescer Filter
Module Filter
Sieve Filter
Slot Type Filter