شیر اطمینان-Relief valve

بازدید : 782   |      

هدف از طراحی و نصب شیرهای اطمینان، حفظ جان افراد، تجهیزات و یا خواص مواد در برابر ازدیاد فشار می‌باشد. شیرهای اطمینان برای آزادسازی فشار مازاد از طریق تخلیه مواد و جلوگیری از افت فشار بیش از حد، پس از تخلیه، مورد استفاده قرار می‌گیرند.
از جمله عواملی که می‌تواند باعث ایجاد اضافه فشار در سیستم شود، می‌توان به انسداد خروجی، انبساط گرمایی، واکنش‌های شیمیایی ناخواسته، پارگی لوله‌های مبدل گرمایی، خرابی سیستم خنک‌کننده و ... اشاره نمود.
از انواع شیرهای اطمینان، می‌توان شیرهای اطمینان با بارگذاری فنر و شیرهای اطمینان پایلوت‌ دار را نام برد.درحال حاضر، تولیدات شرکت کاراجت، شامل شیرهای اطمینان با بارگذاری فنر می‌باشد. بازه فشار طراحی این شیرهای اطمینان، بین 0.1 تا 380 بار می‌باشد و قابلیت استفاده برای سیالات آب، بخار و سایر گازها را دارد. دبی شیرهای اطمینان، برحسب فشار تنظیم و نوع سیال، متغیر می‌باشد. به عنوان مثال برای سیال بخار آب این دبی بین 15 تا 5000 کیلوگرم می‌باشد.