اجکتور-ejector

بازدید : 721   |      

«جت پمپ‌» يا «اجكتور خلأ» وسیله ایی براي جابجايي، تراكم يا اختلاط گازها، بخارات، سيالات و جامدات هستند. اجکتور وظایفی مشابه پمپ دوار دارد،ولی تفاوت جت پمپ (اجكتور) و پمپ دوار در حذف قطعات مكانيكي ،محرک شیپوره (ونتوری) و نازل می باشد.همچنین عامل محرک جت پمپ (اجکتور) مايعات، گازها و بخار دارای فشار مي‌باشد.
وجود تنوع بسيار در كاربرد اجکتور (جت پمپ‌) و مزایای قابل توجه و منحصر به فرد،باعث گسترش روز افزون و استفاده از آن در صنایع گوناگون گردیده است.بنابراین تقسیم بندی و نامگذاری انواع اجکتور بر اساس نوع سیال محرک و ماده مکش انجام می پذیرد.

پیشنهاد می کنیم برای اطلاعات بیشتر ساختمان عملکرد اجکتور (توضیحات بیشتر) را بخوانید.

اجکتور

اجکتور چیست؟

«جت پمپ‌» يا «اجكتورخلأ» وسايلي براي جابجايي، تراكم، اختلاط گازها، بخارات، سيالات و جامدات هستند. عامل محرك در اجکتور، مايعات، گازها يا بخار مي‌باشند. اين وسیله (اجکتور) «پمپ‌ فاقد قطعات متحرك» مي‌باشند.

اگر می خواهید در مورد اجکتورها اطلاعات مفید تری داشته باشید، پیشنهاد می کنیم کاتالوگ اجکتور شرکت کاراجت را در لینک زیر مطالعه کنید : 

کاتالوگ اجکتور شرکت کاراجت 

 

خرید اجکتور- شرکت کاراصنعت تدبری پایا

طرزعملکرد اجکتور: 

وجود گزينه‌هاي متعدد براي سيال محرك باعث طيف بسيار وسيعي از كاربردها براي اين پمپ‌ شده است. اساس كار اجكتور عبارت است از مكش و شتاب دادن مايع يا گاز موجود در محيط اطراف با كمك جت پر سرعت مايع يا گاز محرك خروجي از شيپورة محرك. نتيجة اين عمل مخلوطي از سيال مكش شده و محرك مي‌باشد كه سرعتش در ديفيوزر پايين دست كاهش يافته تبديل به فشار مي‌گردد.

 

انواع اجکتور-خرید اجکتور- شرکت کاراجت

ساختمان عملکرد اجکتور:

اجراي عملي اين مكانيزم مستلزم ابزار ساده‌اي مي‌باشد كه معمولا اجکتوراز سه بخش اصلي تشكيل شده :

A) محفظه مكش

B) شيپوره محرك

C) شيپوره اختلاط يا ديفيوزر 

 شکل زیر ساختمان  یک اجکتورساختمان عملکرد اجکتور را نشان می دهد :  

1-محفظه اختلاط

2-نازل محرک

3-ورودی شیپوره

4-شیپوره یا گلوگاه

5-خروجی شیپوره

ساختمان عملکرد اجکتورها-کاربرد های اجکتور

شيپوره اختلاط شامل يك بخش همگرا (مخروط ورودي)، يك بخش استوانه‌اي (گلويي) و يك بخش واگرا (مخروط خروجي) مي باشد.

اجکتور (جت پمپ‌) سه اتصال دارد:

اتصال A براي محيط محرك با بالاترين فشار، P1، و دبي، M1

اتصال B براي محيط مكش با پايينترين فشار، P0، و دبي، M0

اتصال C براي تخلية محيط محرك و مكش با فشار مياني، P، و دبي، M

دبي تخليه حاصل جمع دبي محرك و مكش مي‌باشد:

M = M0 + M1; P0 < P < P1

محيط مكش از مسير اتصال مكش وارد محفظة مكش مي‌شود. محيط محرك نيز پس از عبور از شيپورة محرك ، انبساط يافته و فشار آن تبديل به انرژي جنبشي مي‌گردد. در اين ناحيه پايينترين فشار استاتيكي را داريم كه تقريباً معادل فشار مكش مي‌باشد. جريان انرژي حاصله با سيال ورودي از اتصال B مكش برخورد كرده ،آن را به سمت مخروط ورودي شيپورة اختلاط شتاب مي‌دهد.پس از عبور از گلويي و ورود به ديفيوزر، انرژي جريان مخلوط به تدريج به انرژي پتانسيل تبديل ميشود و مخلوط تا فشار بالاتر تخليه متراكم مي‌گردد.

افزايش از فشار مكش، P0، تا فشار تخليه، P، برابر است با ارتفاع تحويلي يا اختلاف فشار، ΔP، پمپ. نسبت P/ P0 نسبت فشار پمپ مي‌باشد.

اجكتور بر اساس محيط مكش و محرك نامگذاري مي‌شود. 

برای مطالعه انواع اجکتور بر این اساس می توانید جدول زیر را مشاهده کنید.